Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2014

11:36
1761 ac79 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadumbscream dumbscream
unknowned
11:17
6206 196d 390

June 07 2014

unknowned
15:01
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
unknowned
15:01
6792 200f
Reposted fromNeutrum Neutrum viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
unknowned
15:00
9068 4823 390
unknowned
14:58
2077 9bc5 390
Reposted fromSheSinner SheSinner viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:58
2076 6a6a 390
Reposted fromSheSinner SheSinner viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:36
1148 0c76 390
Reposted fromechoecho echoecho viadumbscream dumbscream
unknowned
14:36
1146 0ad2 390
Reposted fromechoecho echoecho viadumbscream dumbscream
unknowned
14:35
Czekam aż przytulisz mnie tak mocno,
że zapomnę o tym, że nie chcesz być mój
Reposted fromresort resort viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:34

Tam jest taki prostokąt z klamką, to są drzwi. Wyjdziesz przez te drzwi do ogródka, troszeczkę sobie pooddychasz i wypierdalaj.

— Beata Santorska "Sala Samobójców"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaeredvareth eredvareth
14:34
6063 835b 390

Monica Biancardi - Corpuscoli, 2006

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:34
Samotność zaczyna się wtedy kiedy tak wiele rzeczy chciałabyś powiedzieć a nie masz komu.
— melancolie
Reposted fromwordshurt wordshurt viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:33
Może nie umiem być już ani trochę lepszy
— Pezet
Reposted frominpassing inpassing viaeredvareth eredvareth
14:33
0777 a296 390
Reposted fromsoplica soplica viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:33
(...) a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. 
— Ferdydurke
Reposted fromlulka lulka viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:33
0572 9dc3 390
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:33
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaeredvareth eredvareth
14:30
7643 c523 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:29
3513 cb34 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl