Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2014

unknowned
14:29
Świat jest tak pusty i pozbawiony miłości kiedy nie ma na nim nikogo, kto by wrzasnął Twoje imię i przywrzeszczał Cię do domu.
— Stephen King /boję się tego momentu...
Reposted fromzabka zabka viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:29
4826 55c2 390
Reposted fromnyaako nyaako viaeredvareth eredvareth
unknowned
14:26
[...] Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
— dziś jesteś jeszcze bezpieczna
unknowned
14:26
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
unknowned
14:26

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaconvoitise convoitise
unknowned
14:25
7891 6c84 390
Reposted fromslodziak slodziak viaconvoitise convoitise

May 25 2014

unknowned
13:42
1006 2f32 390
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viadumbscream dumbscream
13:41
1811 ee41 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaDOBRADUPA DOBRADUPA
unknowned
13:40
3918 3eb7 390
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viahipsters hipsters
13:40
2324 4eb2 390
Reposted fromMijime Mijime viacouples couples

May 24 2014

unknowned
20:26
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viaglamorous glamorous

May 18 2014

unknowned
15:25
9260 7e7a
Reposted fromzmija zmija viateraz teraz
unknowned
15:22
7505 7d0a
Reposted fromlordfish lordfish viateraz teraz
unknowned
14:31
1813 281b 390
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaindeed indeed
14:27
8391 7a18 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaindeed indeed
unknowned
14:27
6302 7bdb 390
Reposted fromscorpix scorpix viaindeed indeed
14:25
4861 e713 390
Reposted fromfreakish freakish viaindeed indeed
unknowned
14:25
Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.

Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.

Zdążyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze.

Pociąg wjechał na peron trzeci.
Wysiadło dużo ludzi.

Uchodził w tłumie do wyjścia
brak mojej osoby.

Kilka kobiet zastąpiło mnie 
pośpiesznie
w tym pośpiechu.

Do jednej podbiegł
ktoś nie znany mi,
ale ona rozpoznała go
natychmiast.

Oboje wymienili
nie nasz pocałunek,
podczas czego zginęła
nie moja walizka.

Dworzec w mieście N.
dobrze zdał egzamin
z istnienia obiektywnego.

Całość stała na swoim miejscu.
Szczegóły poruszały się
po wyznaczonych torach.

Odbyło sie nawet
umówione spotkanie.

Poza zasięgiem
naszej obecności.

W raju utraconym
prawdopodobieństwa.

Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te słówka dźwięczą.
— Wisława Szymborska, Dworzec
Reposted fromnobodyshere nobodyshere viaindeed indeed
unknowned
14:23
6960 d58f 390
morning
Reposted fromnaplimak naplimak viaindeed indeed
unknowned
14:18
6860 9b31 390
Reposted fromlamouretlafierte lamouretlafierte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl